MPT thông báo Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng giao dịch

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng giao dịch tại Cầu Giấy. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Bài viết khác