MPT - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Bài viết khác