TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN: RA MẮT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng,  tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Ngày 26/05/2019, Tập đoàn Trường Tiền đã tổ chức Lễ ra mắt công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam.
Tới dự lễ ra mắt công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền có: Ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, Ông Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH, các đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng ban, chuyên viên các ban của Công đoàn Công thương Việt Nam.Về phía Tập đoàn Trường Tiền, có đồng chí Lê Khánh Trình - Chủ tịch Tập đoàn, cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các công ty thành viên, các chi nhánh thuộc Tập đoàn, và đại diện các cán bộ nhân viên đang làm việc tại Tập đoàn.
Tại buổi lễ, Ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đã trao Quyết định về việc thành lập công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền, quyết định Công nhận BCH, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở lâm thời nhiệm kỳ 2019 – 2020 Tập đoàn Trường Tiền và Quyết định công nhận đoàn viên và cấp phát thẻ đoàn viên công đoàn.
Ban chấp hành Công đoàn Tập đoàn Trường Tiền nhiệm kỳ lâm thời 2019-2020, gồm 5 thành viên, trong đó ông Kiều Đức Lâm giữ chức Chủ tịch. Ủy ban kiểm tra Công đoàn bao gồm 3 thành viên, trong đó ông Đặng Tiến Biên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Ban chấp hành mới đã thông qua chương trình hoạt động, ngoài trọng tâm nhiệm vụ củng cố tổ chức, phát triển số lượng đoàn viên, công đoàn đặc biệt chú trọng đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động, định hướng hoạt động nhằm chăm lo tốt nhất cho đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên.
 


Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ triển khai các hoạt động sinh hoạt, giao lưu nhân các ngày lễ lớn nhằm tạo sự gắn kết, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn giữa các đoàn viên.
Tại buổi lễ, Ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đã phát biểu, chúc mừng Công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền, đồng thời mong muốn Ban chấp hành Công đoàn lâm thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo ngành trong việc đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, động viên tập thể cán bộ, kiểm toán viên, nhân viên yên tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Cũng tại buổi lễ, Ông Lê Khánh Trình – Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền cho rằng, việc thành lập Công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền có một ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện nhận thức nghiêm túc trong vấn đề triển khai thực hiện mô hình tổ chức công đoàn theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đây là mô hình sẽ làm tăng thêm sức mạnh mới cho Công đoàn cơ sở Tập đoàn Trường Tiền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi trong vấn đề thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Ông Lê Khánh Trình – Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền mong muốn, Công đoàn cơ sở Tập đoàn sẽ luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và chương trình hành động đã đề ra, từ đó có sự đổi mới sáng tạo, phát triển phong phú trong công tác hoạt động Công đoàn.Đây được đánh giá là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa và vinh dự cho Tập đoàn Trường Tiền, chính thức trở thành Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam. Bên cạnh đó, cho thấy Trường Tiền không chỉ vươn mình trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, ngày càng khẳng định vị thế trong nước và trên trường quốc tế mà còn luôn đồng hành, chăm lo đến quyền lợi và đời sống của các cổ đông và người lao động.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Công đoàn Cơ sở Tập đoàn Trường Tiền: 
 
 

 

  

Bài viết khác