MPT - CBTT đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - CN Miền Bắc để kiểm toán BCTC năm 2019

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - CN Miền Bắc để kiểm toán BCTC năm 2019. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Bài viết khác