Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam: Đánh dấu bước chuyển mình của KDM trên nhiều lĩnh vực kinh tế
Chiều 26/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội lần này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của công ty trong cơ cấu nhân sự cũng như bổ sung các lĩnh vực hoạt động mới.
Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, và các tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018; HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao cho năm tài chính 2018; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS; Chuyển trụ sở chính của Công ty.Năm 2018, doanh thu của KDM đạt 14,49 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn hàng bán đạt 10,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,76 tỷ đồng, tăng 41,94% so với năm 2017. Công ty đã có những chính sách hợp lý trong việc cắt giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty năm 2018 được cải thiện. Tập thể HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực hết sức để bảo toàn vốn và tạo tiền đề cho năm 2019 phát triển và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu mới Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Theo đó, Ông Lê khánh Trình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Lê Hoàng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT  và Ông Vũ Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Công ty cũng sẽ được chuyển về trụ sở mới, có địa chỉ tại Tầng 3, Tòa nhà 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trả lời ý kiến của Cổ đông về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, sẽ tập trung vào những lĩnh vực và kế hoạch triển khai như thế nào, Ông Lê Khánh Trình, thay mặt Đoàn Chủ tịch chia sẻ “Thời gian tới, cụ thể là từ tháng 06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam sẽ chú trọng và đẩy mạnh kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, các dịch vụ phụ trợ và vật tư nông nghiệp như: sản xuất phân vi sinh,... Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như: trồng và xuất khẩu măng tây, nhận chuyển giao công nghệ nuôi tôm trong nhà kính...”.“Công ty KDM cũng như các Doanh nghiệp khác hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, khi đã mở rộng sản xuất kinh doanh là phát sinh nhu cầu vốn, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. HĐQT sẽ cân nhắc thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cũng như lựa chọn thời điểm thích hợp theo nhu cầu về vốn của Công ty. Về việc phát hành trái phiếu, Công ty chưa có kế hoạch phát hành, trường hợp HĐQT cân nhắc việc phát hành trái phiếu có lợi hơn thì sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông theo trình tự và theo các quy định hiện hành của pháp luật”. Đây là phát biểu của Ông Lê Khánh Trình, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời câu câu hỏi của đại biểu tại Đại hội cổ đông.Đại hội cũng đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông và cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông, minh bạch công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh đối thoại mở với cổ đông, tổ chức hoạt động kinh doanh an toàn, chất lượng và có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông với việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình rất quan trọng của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam. Vốn là một đơn vị doanh nghiệp thương mại, thời gian tới KDM sẽ đi sâu vào tập trung sản xuất ở các lĩnh vực mới như: sản xuất phân vi sinh, công nghệ nuôi tôm trong nhà kính, trồng và xuất khẩu măng tây,... tạo sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, là đơn vị tiên phong góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Trường Tiền - tập đoàn tài chính đa ngành nghề, thúc đẩy tiềm năng và nâng cao vị thế, từng bước đưa Tập đoàn vươn mình ra thị trường quốc tế.  


Bài viết khác