MPT - TB của SGDCKHN về việc hủy niêm yết cổ phiếu MPT
MPT - CBTT của SGDCKHN về việc hủy niêm yết cổ phiếu MPT của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Tiền. Chi tiết  TB HỦY NIÊM YẾT 
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác