MPT - Nghị quyết của HĐQT và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết của HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông, các nhà đầu tư trong thời gian qua cũng như trong tương lai sắp tới.

Bài viết khác