Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền tuyển dụng nhân sự

Nhằm phục vụ việc phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền tuyển dụng các vị trí sau:

1.Chức danh: Thư ký Kinh doanh

Bộ phận: Kinh doanh

Mục đính chính của chức danh:

-Hỗ trợ TP.KD và phòng ban trong công việc chung của phòng

-Thực hiện các công việc hành chính hỗ trợ và thuận lợi cho công tác theo dõi các công việc do GĐ Kinh doanh đưa ra 

Mô tả công việc:

-Am hiểu các công việc hành chính phục vụ công việc cho phòng

-Theo dõi thông tin các dự án đã và đang thực hiện

-Đặt lịch hẹn với các khách hàng theo yêu cầu.

-Hỗ trợ KD triển khai, giám sát, báo cáo tình hình công việc theo chỉ tiêu đã được giao cho phòng ban.

-Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý chung của phòng.

-Một số công việc hành chính – thư ký: Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp trình ký

-Hỗ trợ TP.KD trong việc thực hiện các công tác soạn thảo các văn bản liên quan trong quá trình làm việc

-Phân phối hồ sơ đến các bộ phận liên quan

-Lưu giữ, bảo quản và bảo mật các hồ sơ của phòng Kinh doanh, cũng như các thông tin khách hàng

-Cung cấp thông tin cho phòng Marketing khi có sự kiện, thông tin mới.

-Quản lý hồ sơ lưu trữ (tên file, nội dung, file mềm, file trình duyệt…)

-Lưu giữ và bảo quản và bảo mật các hồ sơ và thông tin khách hàng tiếp nhận trong suốt quá trình làm việc.

-Tham gia vào các đợt tập huấn, đào tạo, thuyết trình, và các cuộc họp;

-Thực hiện các công việc theo yêu cầu của KD

Tầm hạn quản lý

-Tài chính (tiền)

-Phi tài chính (con người, tài sản…) 

Năng lực yêu cầu cho công việc:

-Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Hành chính Văn phòng.

-Kinh nghiệm 1 năm trong công tác Thư ký.

-Kỹ năng sử dụng thông thạo vi tính văn phòng, email, Microsoft Office, Micorosoft Project

-Chấp nhận làm thêm giờ để đáp ứng yêu cầu công việc khi đến hạn

-Khả năng ưu tiên và thực hiện công việc có hiệu quả trong một môi trường áp lực cao là rất quan trọng

-Cẩn thận trong công việc, cá tính hoà đồng, hỗ trợ công việc cho các đồng nghiệp

Các kỹ năng khác: Kỹ năng phân tích tổng hợp, thống kê, kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc, cá tính cẩn  trọng.

2.Chức danh: Kế toán viên

Bộ phận: Kế toán

Chức danh quản lý trực tiếp: Kế Toán Trưởng

Mục đính chính của chức danh:

-Hỗ trợ KTT, theo dõi thu chi và phụ trách các phần hành kế toán : Tài sản cố định, các khoản chi phí  phân bổ , các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản phải thu – phải trả, kiểm soát chi phí, lập các Báo cáo theo quy định… Góp phần xây dựng bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả nhất. 

Mô tả công việc

*Trách nhiệm

1.Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, quy trình của Công ty.

2.Thực hiện công tác của một kế toán bán hàng khi được phân công, bao gồm:

-Nhận thông tin bán hàng từ Phòng Kinh doanh, làm thủ tục và liên hệ thu tiền lần 1 từ khách hàng.

-Tham gia họp với P.KD để cập nhật thông tin.

-Liên hệ P.KD để có : Hợp đồng, Báo giá, Dự trù kinh phí, thống kê vật tư, bảng tiến độ thanh toán, và các thông tin liên quan đến căn hộ sẽ bán.

-Nắm rõ các thông tin để chuẩn bị nguồn tiền chi, thời điểm thu tiền, kiểm soát chi phí bán hàng: loại căn hộ, tiến độ bán hàng, thời điểm giao nhà, các thông tin liên quan khác.

-Phối hợp với kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về việc thu chi, kiểm soát chi phí, báo cáo chi phí, quyết toán lãi lỗ theo từng sản phẩm bán ra.

-Khuyến cáo kịp thời với KTT khi chi phí thực tế vượt chi phí dự kiến. Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kịp thời, chính xác cho KTT, BGĐ số liệu kế toán đang phụ trách.

3.Xác định các khoản chi phí lớn, cần phân bổ nhiều kỳ, tạo mã chi phí, xác định thời gian phân bổ hợp lý, thực hiện việc phân bổ đầy đủ, chính xác. Hạch toán tài khoản chi phí loại 6 và tài khoản 242.

4.Xác định các TSCĐ đủ điều kiện, tạo mã theo quy định, dán mã lên Tài sản, lập Thẻ Tài sản, theo dõi sổ Kế toán, trích khấu hao theo đúng quy định, định kỳ kiểm kê, theo dõi việc tăng mới, thanh lý Tài sản, hạch toán đầy đủ và chính xác.

5.Phụ trách các khoản phải thu, phải trả khác phát sinh, đảm bảo hạch toán đúng, theo dõi số dư tài khoản chính xác.

6.Hàng tháng, kiểm tra việc hạch toán các tài khoản chi phí (621, 622, 627, 641, 642), kiểm tra việc hạch toán đúng tài khoản, đúng khoản mục, đúng tính chất và đúng quy định Kế toán.

7.Thực hiện việc liên hệ với ngân hàng tín dụng, thực hiện các thủ tục với ngân hàng đối với các khoản tín dụng (vay ngắn hạn, dài hạn…).

8.Thực hiện các báo cáo Thuế, báo cáo thống kê hàng tháng, thực hiện các bút toán tính giá vốn hàng tồn kho, các bút toán kết chuyển, khóa sổ hàng tháng theo đúng ngày quy định của cơ quan nhà nước và công ty.

9.In và lưu trữ các tài khoản theo dõi. Kiểm tra, nhắc nhở các kế toán viên lưu sổ đầy đủ, kịp thời.

10.Thực hiện công tác Quản lý Phòng kế toán theo ủy quyền của Kế toán trưởng.

11.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Quyền hạn:

-Có quyền kiến nghị với cấp trên đối với các vấn đề về kế toán tài chính.

-Có quyền quản lý, điều hành P.Kế toán theo ủy quyền của KTT.

Tầm hạn quản lý

-Tài chính (tiền)

-Phi tài chính (con người, tài sản…)

Năng lực yêu cầu cho công việc:

-Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán.

-Kinh nghiệm 3 năm trong công tác kế toán tổng hợp, kế toán công trình.

-Đã được đào tạo Kế toán, am hiểu phần mềm kế toán …., kế toán bán hàng, thông thạo vi tính văn phòng. Có bằng kế toán trưởng là một lợi thế.

Các kỹ năng khác: Kỹ năng phân tích tổng hợp, thống kê, kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc, cá tính cẩn trọng.

3.Nhân viên Digital Marketing

Mô tả công việc

+ Lập báo cáo chi tiết về hiệu quả các hoạt động Online Marketing

+ Quản trị cơ sở dữ liệu Website, fanpage và kênh online

+ Thực hiện các chương trình promotion, truyền thông quảng bá và xây dựng thương hiệu.

+ Có kỹ năng triển khai và thực hiện quảng bá qua Email Marketing và Mobile Marketing

+ Viết tin + bài quảng bá cho website, fanpage công ty

+ Đề xuất và thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm công ty..

+Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Kiến thức chuyên môn/nghiệp vụ:

+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức về internet và mạng xã hội

Những kỹ năng cần có:

+ Thành thạo vi tính

Yêu cầu khác:

+ Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
+ Có tinh thần trách nhiệm công cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc dưới áp lực cao
+ Cẩn thận, năng động, nhạy bén, nhiệt tình
+ Quyền lợi:

Được hưởng tất cả quyền lợi của công ty, giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8h đến 17:00)

Mức lương : 8.000. 0000 VNĐ

4.Nhân viên Kinh Doanh

Mô tả công việc

– Nhận và phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng;
– Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán dịch vụ;
– Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai;
– Phối hợp bộ phận thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với KH, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng;
– Đề xuất các chính sách bán hàng;
– Thực hiện công việc lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp

Kiến thức chuyên môn/nghiệp vụ:

+ Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh/Tài chính/Kế toán/ Ngân hàng

Những kỹ năng cần có:

+ Đàm phán

+ Thuyết trình

+ Lập kế hoạch

Yêu cầu khác:

+ Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
+ Có tinh thần trách nhiệm công cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc dưới áp lực cao
+ Cẩn thận, năng động, nhạy bén, nhiệt tình
+ Quyền lợi:

Được hưởng tất cả quyền lợi của công ty, giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8h đến 17:00)

Mức lương : 6.000. 0000 VNĐ

Các phụ cấp khác: Theo chính sách công ty

*Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:

Ms Loan, SĐT: 0898 493 738

Email: loandtb@truongtiengroup.com.vn

Bài viết khác