CTCP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN CBTT VỀ GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 SO VỚI BCTC QUÝ 4 NĂM 2017

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư về Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 so với Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017.

Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông, các nhà đầu tư trong thời gian qua cũng như trong tương lai sắp tới.

Bài viết khác