MPT - Thông báo mời họp ĐHCĐ lầm 3
Do ĐHCĐ lần 2 không đủ điều kiện tiến hành. MPT  Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tới tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3.
Thời gian: 08h00 - thứ 6, ngày 09 tháng 07 năm 2021
Địa điểm: Hội trường lớn, MBLand Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
  Quý vị cổ đông xem chi tiết thư mời kèm theo
 tại đây 
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác