MPT-CBTT NQHĐQT vv Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
MPT-CBTT NQHĐQT vv Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết  NQHĐQT
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác