MPT-CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác