MPT - CBTT NQHĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt danh sách cổ đông tham dự
MPT - CBTT NQHĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết NQHĐQT
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác