MPT - TB Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
MPT  Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tới tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.  Quý vị cổ đông xem chi tiết thư mời và tài liệu kèm theo tại đây 
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác