MPT - Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
MPT - CBTT  Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Chi tiết nằm trong file đính kèm: Tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác