MPT-CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15
MPT - CBTT về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15:
Ngày 19/10/2021, Công ty CP tập đoàn Trường Tiền  nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 15. Nội dung thay đổi gồm:
- Tên công ty:
+ Tên trước khi thay đổi: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Tiền
+ Tên sau khi thay đổi: Công ty Cổ phần tập đoàn MPT

. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác