MPT - TB của SGDCKHN về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
Ngày 31/05/2021 MPT nhận được Thông báo của SGDHN về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền ( MCK: MPT) Chi tiết: Thông báo
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác