TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 0978 99 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác