MPT - TB của SGDCKHN về việc cổ phiếu MPT có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc cổ phiếu MPT của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Tiền có khả năng bị hủy bỏ niêm yết. Chi tiết  file đính kèm
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác