MPT-CBTT thư mời, nội dung chương trình và giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2020

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT thư mời, nội dung chương trình và giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.

Bài viết khác