MPT-CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác