MPT - CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số ĐT: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác