MPT-CBTT Bản điều lệ sửa đổi ngày 26/07/2020

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Bản điều lệ sửa đổi ngày 26/07/2020. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.

Bài viết khác