MPT - CBTT BCTC quý 4 năm 2021 và CV giải trình
MPT - CBTT Báo cáo tài chính Quý4 năm 2021 và  giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng ký năm trước. Chi tiết nằm trong file đính kèm: BCTC Q4/2021
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác