MPT - CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
MPT - CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 và  giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng ký năm trước. Chi tiết nằm trong file đính kèm: BCTCCV Giải trình
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.
Bài viết khác