MPT-CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự chức danh Tổng giám đốc
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự chức danh Tổng giám đốc. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.