MPT - CBTT bổ nhiệm Phó TGĐ Bùi Cảnh Hoàng

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng giám đốc Bùi Cảnh Hoàng. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây