Định nghĩa văn hóa doanh nghiệp
Yếu tố văn hoá luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là văn hoá của một tổ chức vì vậy nó không đơn thuần là văn hoá giao tiếp hay văn hoá kinh doanh, nó cũng không phải là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng hay trong phòng họp. Mà nó bao gồm sự tổng hợp của các yếu tố trên. Nó là giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp.

Lớp bề mặt của văn hoá doanh nghiệp:

 Biểu hiện hữu hình

-Trang phục làm việc

- Môi trường làm việc

- Lợi ích

- Khen thưởng

- Đối thoại

- Cân bằng công việc - cuộc sống

- Mô tả công việc

- Cấu trúc tổ chức

- Các mối quan hệ

Phần lõi:

Biểu hiện vô hình

- Đối thoại riêng

- Các quy tắc vô hình

- Thái độ

- Niềm tin

- Quan sát thế giới-

- Tâm trạng và cảm xúc

- Cách hiểu vô thức

- Tiêu chuẩn

- Giả định


Mỗi doanh nghiệp đều có một văn hóa riêng, và việc xây dựng văn hóa mạnh cho doanh nghiệp là yếu tố quan trọng bậc nhất mà các nhà quản trị cần phải thực hiện. Văn hóa doanh nghiệp của May Phú Thành đó là văn hóa chia sẻ, là nơi mà tất cả các thành viên có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa công ty cũng như giá trị cốt lõi của công ty làm kim chỉ nam cho mọi hành vi của mình. Giá trị cốt lõi mà công ty muốn các cá nhân hướng tới là: 

“TÍCH CỰC - HIỆU QUẢ - CÔNG BẰNG - THÂN THIỆN ”.

         Với tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết trong công việc cũng là nét văn hóa của công ty trong các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động vì cộng đồng. Ngoài ra, công ty tổ chức chơi du xuân, nghỉ mát cũng như  các hoạt động thiện nguyện vùng khó khăn. Các hoạt động đã tạo nên sự gắn kết tập thể thân thiết các thành viên trong công ty, và cũng trở thành nét văn hóa đặc trưng của công ty. Với mục tiêu xây dựng một văn hóa mạnh, May Phú Thành đã và đang phát triển hệ thống chính sách cho cán bộ, công nhân viên ngày một gắn bó, đoàn kết hơn.