Khó khăn trong các thương vụ M&A bất động sản
Ngay từ đầu năm nay, các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) lĩnh vực bất động sản đã diễn ra sôi nổi, chiếm tới 66% trong các thương vụ M&A tại Việt Nam hiện nay. Các thương vụ này mang lại lợi ích cho cả bên mua và bên bán, đặc biệt là đối với các dự án gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chủ đầu tư, để việc mua bán và sáp nhập được thành công, không hề là việc dễ dàng.